Chính sách bảo mật

VỀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI

SLG.VN là một tổ chức đặt trụ sở tại phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với SLG.VN, vui lòng truy cập trang liên hệ trên trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn phải tuân thủ tất cả các chính sách được đề cập tại trang này, bao gồm cả Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi bạn quyết định suy nghĩ lại.

QUYỀN HẠN CỦA BẠN

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không đồng nghĩa với việc bạn sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được phép sử dụng nội dung từ Dịch vụ chúng tôi trừ khi bạn được sự cho phép của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép. Các điều khoản này không trao cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hay biểu trưng nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được xóa, che đậy hay thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào hiển thị trong Dịch vụ hoặc đi kèm với nó.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải do SLG.VN cung cấp. Chỉ có đối tượng cung cấp nội dung đó sẽ chịu trách nhiệm đối với nội dung đó. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem có vi phạm pháp luật hoặc chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách hoặc luật pháp của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét tất cả các nội dung, do đó xin vui lòng không kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Đối với việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Xin vui lòng không sử dụng các Dịch vụ này theo cách gây mất tập trung hoặc gây trở ngại cho việc tuân thủ các quy định về an toàn hoặc giao thông.

Bạn có thể dừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Dù chúng tôi sẽ rất nhớ bạn và cả những người khác.

BẢO VỆ SỰ RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng SLG.VN có thể sử dụng thông tin đó theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

NỘI DUNG CỦA BẠN TRONG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung đó. Nói cách khác, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho SLG.VN (và những người làm việc cùng chúng tôi) giấy phép toàn cầu để sử dụng, lưu trữ, nhân bản, chỉnh sửa, tạo ra các tác phẩm phái sinh (bao gồm các tác phẩm dựa trên bản dịch, biên tập hoặc thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền được cấp trong giấy phép này có giới hạn và được sử dụng cho mục đích điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, cũng như phát triển các dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: một bài viết về nhiếp ảnh mà bạn đã đăng).

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng và sản phẩm liên quan đến cá nhân, như kết quả tìm kiếm cá nhân hóa, quảng cáo cá nhân hóa cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Quá trình phân tích này xảy ra khi nội dung được gửi, nhận và lưu trữ.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, có một số yếu tố mà chúng tôi không cam kết trong dịch vụ của mình, trừ khi được nêu rõ trong các điều khoản hoặc các điều khoản bổ sung.

Một số quy định pháp lý trong một số lãnh thổ có thẩm quyền có thể yêu cầu áp dụng một số bảo đảm cụ thể, bao gồm bảo đảm ngầm định về tính thích hợp cho mục đích thông thường, tính phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm quyền lợi của người sử dụng. Tuy nhiên, trong phạm vi cho phép của pháp luật, chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm khác.

Chúng tôi chỉ tạo ra một môi trường chơi, do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được người dùng đăng tải.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hoặc tải xuống nội dung từ dịch vụ của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI

Giống như việc bạn không thể mãi mặc cùng một chiếc áo, chúng tôi cũng như vậy. Chúng tôi nhận thức rằng các điều khoản này cần được điều chỉnh và thay đổi để phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi có quyền thực hiện điều này. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ những thay đổi mà chúng tôi thực hiện.